Gemici ve Yağcı Eğitimleri

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod III/4 Bölümünün, Kısım A-III/4 Tablo A-III/4 hükmü uyarınca icra edilir.

Makine Bilgisi, Elektrik Bilgisi, Denizde Güvenlik ve Gemi Güvenlik eğitimleri, Meslek Bilgisi dersleri içerir.

Eğitime katılanlar toplam 6 Hafta (256 Ders Saati) eğitim alır.

Yağcı Ne iş yapar?

Yağcının genel olarak makine dairesinde bulunan sistemlerin bakımını, tutumunu, onarımını yapmak ve makine dairesinde vardiya tutmak gibi görevleri vardır. Bu görevler, limanda veya seyir halinde iken makine dairesinde vardiya tutmak, bu vardiya sırasında makineleri temizlemek, yağlamak, çalışan makinelerin sıcaklık ve basınçlarını kontrol etmek ve ayrıca gemiye gelen makine malzemelerini taşımak ve yerleştirmek vb. gibi görevlerdir. Yağcılar gemilerde çalışma ve hizmet sürelerine göre sırasıyla Usta Makine Tayfası, Makine Lostromosu, Sınırlı Makine Zabiti gibi vb. ünvanlara terfi ederler.

Gemiadamları Yönetmeliğine göre gemici olmak için müracaat edenlerden;

– 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim mezunu olmak ve,

– İçeriği ve süresi Eğitim Sınav Yönergesi ile belirlenen “gemici eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak veya

– En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin oniki ayını yada dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde güverte eri olarak yaptığını belgelemek,

şartlarından birini yerine getirmek ve ayrıca “Gemici Sınavı”nı başarmak şartını sağlayanlar “Gemici” yeterliğini almaya hak kazanırlar denilmektedir. Bu doğrultuda gemici yeterliği almak isteyenler eğitimlerimize katılabilirler.

Yine Gemiadamları Yönetmeliğine göre yağcı olmak için müracaat edenlerden;

– 16 yaşını bitirmek, en az ilköğretim mezunu olmak ve,

– İçeriği ve süresi Eğitim Sınav Yönergesi ile belirlenen “yağcı eğitimini” İdarece uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmüş olmak veya

– En az ilköğretim okulu mezunu olup askerlik görevinin oniki ayını yada dört yıllık fakülte mezunu olup askerlik görevinin en az dört ayını, faal gemilerde makine eri olarak yaptığını belgelemek,

– Yükseköğretim kurumlarının makine, iklimlendirme ve soğutma, otomotiv teknolojisi, gemi inşaatı, elektrik, elektronik teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi önlisans programlarından veya Anadolu teknik liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve endüstri meslek liselerinin elektrik-elektronik teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanlarından mezun olmak,

şartlarından birini sağlamak ve ayrıca idarenin öngördüğü “Yağcı Sınavı”nda başarılı olmak şartlarını sağlayanlar “Yağcı” yeterliğini almaya hak kazanırlar denilmektedir. Bu doğrultuda yağcı yeterliği almak isteyenler eğitimlerimize katılabilirler.